Inschrijving 2019

BESTUURSMEDEDELING N.A.V. VERNIEUWEN LIDGELDEN BIJ VACBL voor 2019

 

Beste leden,

2018 zit er weeral op.We kijken al volop uit naar 2019.
Met onder andere onze 45ste veldloop op 17 februari 2019.

Maar eerst moeten we de ledenadministratie voor 2019 afwerken.
We konden terug blikken op een schitterend jaar met 203 leden, wat een record is!
We hopen dan ook iedereen terug te kunnen verwelkomen in 2019.

Mogen we vragen om allen tijdig in te schrijven ( als ook uitschrijven!) liefst voor 15 december.

Wij zorgen dan voor een vlotte overgang zodat iedereen van dag 1 verzekerd blijft.

Sportieve groeten!

Het VACBL-bestuur.

Download de nodige documenten:

lidgelden-2019

vacbl-clubreglement-2019