Inschrijving

BESTUURSMEDEDELING N.A.V. VERNIEUWEN LIDGELDEN 2015 BIJ VACBL

Beste leden,

Het nieuwe jaar is stilaan in aantocht. We hopen dat u er een voorspoedig jaar heeft op zitten, onder meer op sportief vlak. Wij kijken er alvast naar uit om u volgend jaar opnieuw te mogen verwelkomen bij onze atletiekclub. Onderaan vindt u alvast het formulier terug om uw inschrijving te hernieuwen.

Zoals in een eerdere bestuursmededeling aangekondigd, wijzigt de berekening van het inschrijvingsgeld enigszins. De basisprijs wordt iets duurder, maar u zal tegelijkertijd korting kunnen verdienen. U kunt meer bepaald 5 dan wel 10 EUR korting kunnen verdienen al naargelang u in 2014 aan minstens 5 dan wel 10 wedstrijden deelnam. Op die manier kunnen we onze leden belonen die een minimum aan engagement vertonen.

Een voorbeeld om dit concreet te maken:
Een gezin schrijft zich in met 4 gezinsleden:
  • Basisprijs =                                                                            135 EUR
  • Gezinslid 1 en 2: in 2014 allebei 12 wedstrijden gelopen      20 EUR korting
  • Gezinslid 3: in 2014 aan 8 wedstrijden deelgenomen            5 EUR korting
  • Gezinslid 4: in 2014 aan 2 wedstrijden deelgenomen            0 EUR korting
  • Eindtotaal                                                                               110 EUR

De sociale correcties die we in het verleden hanteerden, blijven van toepassing. Dit betekent zoveel als dat vanaf de derde ingeschrevene per gezin u een serieuze korting blijft krijgen.

We benadrukken dat we een bijzonder goedkope sportclub zijn en blijven! Niettemin bieden we kwaliteitsvolle trainingen aan en geniet u op tijd en stond van korting bij allerhande wedstrijden en activiteiten.

We vestigen tot slot de aandacht op het clubreglement (zie link hieronder). Gelieve dit aandachtig na te lezen en ondertekend terug te bezorgen. We merken dat de belangrijkste wijziging die vorig jaar werd ingevoerd, met name het verplicht dragen van een fluohesje bij trainingen op de openbare weg van zodra en zolang het winteruur in voege is, al duidelijk is ingeburgerd bij onze leden.

Sportieve groeten!

Het VACBL-bestuur.

Download de nodige documenten:

inschrijvingsformulier-2017

vacbl clubreglement 2017

Advertenties