Inschrijving 2023

BESTUURSMEDEDELING N.A.V. VERNIEUWEN LIDGELDEN BIJ VACBL voor 2019

 

Beste leden,

We zijn reeds in de laatste maand van het jaar.

Tijd om jullie lidmaatschap te hernieuwen voor 2023.

We waren dit jaar de 2de grootste club van de 16 clubs aangesloten clubs, bij de vrije sporters.

We hopen met jullie, dit ook in de toekomst te blijven.

In bijlage:

  • de brief met de nodige info
  • het excel inschrijfformulier ( dit willen we zeker terug,¬†verplicht ingevuld terugmailen naar vacbl@belgacom.net

Wie geen lid meer wenst te worden stuurt kort een email. Zo moeten wij geen nodeloze herinneringen sturen!

Wij zorgen dan voor een vlotte overgang zodat iedereen van dag 1 verzekerd blijft.

Sportieve groeten!

Het VACBL-bestuur.

Download de nodige documenten: