Inschrijving

BESTUURSMEDEDELING N.A.V. VERNIEUWEN LIDGELDEN BIJ VACBL voor 2018

 

Beste leden,

Het nieuwe jaar is stilaan in aantocht. We hopen dat u er een voorspoedig jaar heeft op zitten, onder meer op sportief vlak. Wij kijken er alvast naar uit om u volgend jaar opnieuw te mogen verwelkomen bij onze atletiekclub met 179 leden. In bijlage vindt u alvast het formulier terug om uw inschrijving te hernieuwen.

Naar aanleiding van het hernieuwen van de inschrijvingen wil de club wel enkele zaken onder de aandacht brengen.

Door toegenomen kosten van allerlei aard werden de lidgelden wat opgetrokken.

We houden er echter aan om dit zo weinig mogelijk te doen en steeds rekening te houden met de vele gezinnen. Maar als wij de club verder gezond wensen te leiden en verder uit te bouwen kunnen wij niet anders.

Wij wensen jullie niet te belasten met koekenverkopen of dergelijke, wat vele andere clubs wel doen. Ook zijn we opzoek naar een bijkomende jeugdcoach die ook een vrijwilligersvergoeding zal krijgen.

Daarom durft de club gerust stellen dat er weinig sportclubs zijn waar men voor zo weinig lidgeld zoveel in de plaats terug krijgt.

We vestigen tot slot uw aandacht op het gewijzigde clubreglement. Gelieve dit aandachtig na te lezen en ondertekend terug te bezorgen. U zult zelf opmerken dat de belangrijkste wijziging erin bestaat dat het vanaf heden verplicht wordt om een fluohesje te dragen bij trainingen op de openbare weg, van zodra en zolang het winteruur in voege is.

Sportieve groeten!

Het VACBL-bestuur.

Download de nodige documenten:

lidgelden 2018¬†–¬†inschrijvingsformulier

vacbl-clubreglement-2018

Advertenties